Виховання – це не втішна розвага,
а завдання, яке вимагає важких переживань,
зусиль, безсонних ночей і багато, багато думок.

Я. Корчак

Шендрикова Олена Анатоліївна
Голова методичного об’еднання класних керівників

Головною метою методичного об’єднання класних керівників Глухівського медичного училища є виховання громадянина як члена правового суспільства, особи, що відчуває й цінує ідеали свободи й рівності, усвідомлює цінність людської гідності, здатна сама визначати пріоритети власного життя, прагне до встановлення справедливої й стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

Виховна робота класних керівників базується на таких основних принципах:

 • науковість;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • добровільність.

Керівники навчальних груп планують свою роботу з урахуванням актуальних завдань виховання, плану роботи училища, конкретності, розумної насиченості, акценту на інтереси студентів, поєднання словесних, наочних, практичних форм і методів виховання, відповідності їх до вікових особливостей та рівня вихованості студентів, урахування ювілейних і суспільно-політичних дат, подій у житті країни, єдності педагогічного керівництва й самостійності студентського колективу.

Методична проблема методичного об’єднання класних керівників: “Удосконалення системи виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави відповідно до вимог концепцій громадянського та патріотичного виховання особистості в умовах розвитку української державності”.

Методичні проблеми, над якими працюють класні керівники:

 1. Теоретичні основи патріотичного виховання як сучасного педагогічного процесу. (Дмитренко Н.О.)
 2. Взаємодія студентів, викладачів та батьків у патріотично спрямованій діяльності. (Тюльпа О.В.)
 3. Роль студентського самоврядування в організації патріотичного та громадянського виховання. (Петрук М.Л.)
 4. Виховний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні студентів. (Троша С.О.)
 5. Проектна діяльність у патріотичному та громадському вихованні. (Пінчук К.І.)
 6. Формування гармонійно розвиненої, національно свідомої, наділеної глибокою громадською відповідальністю, високими духовними якостями особистості. (Горова І.П., Коробкова І.П.)
 7. Гуманізація освіти: педагогічний аспект толерантності. (Божок В.І.)
 8. Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах. (Моісеєва Л.І.)
 9. Всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання, самореалізації у своїй діяльності. (Химан Г.П.)
 10. Формування національної свідомості студентів. (Рябченко В.М.)

Члени методоб’єднання класних керівників

з/п

П.І.Б.

Класний керівник

Рік народж.

Освіта

Педагог. стаж

Категорія

1.

Божок

Валентина Іванівна

11-Б ф/в

1989

вища,

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

1

2.

Рябченко

Валентина Миколаївна

21-Б ф/в

1960

вища,

Харківський медичний університет

16

вища

3.

Моісеєва

Лідія Іванівна

3-Б ф/в

1972

вища,

Харківський медичний університет

8

ІІ

4.

Дмитренко

Ніна Олексіївна

2-А с/в

1960

вища,

Київський медичний університет

12

І

5.

Горова

Ірина Павлівна

31-Б ф/в

1960

вища,

Курський педагогічний інститут

28

вища

6.

Коробкова

Ірина Петрівна

3-А ф/в

1968

вища,

Сумський педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

25

вища

7.

Химан

Галина Петрівна

2-А ф/в

1966

вища,

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка

5

8.

Петрук

Марина Леонідівна

1-А ф/в

1988

вища,

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка

6

II

9.

Тюльпа

Ольга Володимирівна

1-А с/в

1979

вища,

Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка

7

II

10.

Троша

Сергій Олексійович

3-А с/в

1969

вища,

Сумський педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

25

вища

11.

Пінчук

Катерина Іванівна

4-А с/в

1990

вища, Житомирський інститут медсестринства

4