Виховує все: люди, речі, явища,
але насамперед і найбільше – люди.
З них на першому місці – батьки і педагоги.
А.С. Макаренко

Головною метою методичного об’єднання класних керівників Глухівського медичного училища є виховання громадянина як члена правового суспільства, особи, що відчуває й цінує ідеали свободи й рівності, усвідомлює цінність людської гідності, здатна сама визначати пріоритети власного життя, прагне до встановлення справедливої й стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

Виховна робота класних керівників базується на таких основних принципах:

 • науковість;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • добровільність.

Керівники навчальних груп планують свою роботу з урахуванням актуальних завдань виховання, плану роботи училища, конкретності, розумної насиченості, акценту на інтереси студентів, поєднання словесних, наочних, практичних форм і методів виховання, відповідності їх до вікових особливостей та рівня вихованості студентів, урахування ювілейних і суспільно-політичних дат, подій у житті країни, єдності педагогічного керівництва й самостійності студентського колективу.

Методична проблема методичного об’єднання класних керівників: “Удосконалення системи виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави відповідно до вимог концепцій громадянського та патріотичного виховання особистості в умовах розвитку української державності”.

Перед методичним об’єднанням класних керівників груп поставлено три основні проблеми:

 • допомогти усім кураторам оволодіти необхідними знаннями, методами для організації виховної роботи в групі;
 • вивчати, узагальнювати і поширювати кращий досвід виховної роботи училища;
 • вивчати і запроваджувати нові технології навчання.

Методичні проблеми, над якими працюють класні керівники:

 1. Формування мотивації здорового способу життя майбутніх фахівців-медиків. (Дмитренко Н.О.)
 2. Взаємодія студентів, викладачів та батьків у патріотичному спрямованій діяльності.. (Тюльпа О.В.)
 3. Роль студентського самоврядування в організації патріотичного та громадянського виховання. (Петрук М.Л.)
 4. Формування професійної самосвідомості студентів шляхом розвитку їх творчого потенціалу. (Троша С.О.)
 5. Виховання високоосвіченої соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянської відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатним до самоосвіти і самовдосконалення. (Коробкова І.П.)
 6. Гуманізація освіти: педагогічний аспект толерантності. (Божок В.І.)
 7. Адаптації студентської молоді – важливий фактор формування свідомого ставлення до навчання, праці, громадських доручень. (Моісеєва Л.І.)
 8. Вплив психологічного клімату на розвиток загальних та професійних компетентностей майбутніх спеціалістів. (Химан Г.П.)
 9. Сімейне родинне виховання – основа формування особистості. (Рябченко В.М.)
 10. Формування моральної культури студентів на основі національних традицій, звичаїв українського народу. (Горова І.П.)

Члени методоб’єднання класних керівників

з/п П.І.Б. Група Освіта Пед. стаж Кат. Фото
1. Моісеєва
Лідія Іванівна
2-А ф/в вища, Харківський медичний університет 9 І
2. Горова
Ірина Павлівна
2-А с/в вища, Курський педагогічний інститут 29 вища
3. Петрук
Марина Леонідівна
3-А ф/в вища, Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка 9 I
4. Тюльпа
Ольга Володимирівна
3-А с/в вища, Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка 9 I
5. Божок
Валентина Іванівна
31-Б ф/в вища, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця 2 Спец.
6. Химан
Галина Петрівна
4-А ф/в вища, Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка    СОІППО 8 ІІ
7. Дмитренко
Ніна Олексіївна
4-А с/в вища, Київський медичний університет 14 вища
8. Рябченко
Валентина Миколаївна
11-Б ф/в вища, Харківський медичний університет 17,9 вища
9. Коробкова
Ірина Петрівна
1-А ф/в вища, Сумський педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка 27 вища
10. Троша
Сергій Олексійович
1-А с/в вища, Сумський педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 27 вища

 

ДЕСЯТЬ ПОРАД КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ
(зі «100 порад учителеві» В.О.Сухомлинського)

Пам’ятайте:

 • ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, — з людиною. Місія навчального закладу боротися за людину;
 • об’єкт нашої праці — найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується, — розум, почуття, воля, переконаність, самосвідомість;
 • виховувати людину — це передусім Знати її душу, бачити та відчувати її індивідуальний світ. Справжнє виховання — це самовиховання;
 • немає в дитини нічого такого, що вимагало б від педагога жорстокості. Не давайте прорости в своїй душі насінню зневіри в людину, підозріливості;
 • немає якихось єдиних для всіх студентів передумов успіхів у навчанні. І саме поняття успіхи у навчанні —- річ відносна: для одного високий рівень, для іншого й середній рівень — велике досягнення;
 • успіх у навчанні — це стежка, що веде до того куточка дитячого серця, в якому горить вогник бажання бути гарним. Бережіть цю стежку і цей вогник;
 • слово — могутній борець за людську душу. Створюйте інтелектуальний фон для запам’ятовування, заучування, збереження в пам’яті програмного матеріалу. Дитина стає байдужою, несприйнятливою до слова, якщо слово не живе в її душі як засіб творчості, якщо вона тільки заучує чужі думки, і не творить своїх та не виражає їх словами. Бійтесь байдужості, бійтеся згаслого погляду дитини! Навчіть її активно, пристрасно ставитися до слова;
 • спонукайте студентів до читання — найважливішого рятівного засобу для успішного навчання. Ніяке захоплення не принесе користі, якщо воно не зачіпає думки, душі, серця. Перше захоплення — це має бути захоплення книжкою;
 • доброзичливість, розумна доброта — ось що має бути атмосферою життя студентського колективу, головним тонусом взаємовідносин викладачів та студентів. Якщо ви навчили свого вихованця відчувати людину серцем, ваша доброзичливість здатна творити чудеса;
 • уміння володіти собою, тримати себе в руках — одне з найбільш необхідних умінь, від якого залежать і успіх діяльності педагога, і його здоров’я!