• 22 БЕР 17
    Місячник циклової комісії природничо-наукових дисциплін

    Місячник циклової комісії природничо-наукових дисциплін

    Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки.

    Викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін (голова ЦК Шавша Л.М.) моделюють таку систему навчання і позааудиторної діяльності, яка формувала б у студентів ініціативність, творчість, мобільність, гнучкість, динамізм, комунікативність, здатність та бажання самостійно здобувати знання, активізувала б пізнавальну діяльність студентів.

    Саме з метою формування цих якостей, професійних і загальних компетентностей студентів, викладачами циклової комісії були проведені заходи згідно плану:

    Заплановані заходи, заняття, конкурси, усні журнали пройшли на високому рівні, викликали інтерес студентів, стали основою подальшого позитивного відношення до навчання.

    О.В. Троша