ЗАКОН УКРАЇНИ
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19


Лист МОН України від 29. 12. 2018 № 1/9 – 790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу»

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/4/7909.pdf


Рекомендації  МОН України від 18 12. 2018 для закладів освіти щодо застосування норм норм закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/14/buling.pdf


Відповідальність осіб щодо булінгу (стаття 173)

https://i.factor.ua/ukr/law-42/section-228/article-22800/


Закон України Про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text


Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text


Наказ МОН від 26.02.2020 р. № 293 Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti