КЗСОР “Глухівський фаховий медичний коледж” активно впроваджує цифрові інструменти, які допомагають підвищити ефективність навчального процесу, створюють можливість розширити спектр доступних сучасних інструментів та засобів навчання.

Політика конфіденційності веб-сайту та офіційних представництв у соціальних медіа КЗСОР “Глухівський фаховий медичний коледж”.

Система дистанційного навчання MOODLE


Навчальна платформа, яка дає викладачам та студентам розвинутий набір сучасних комп’ютерних інструментів для навчання та контролю знань, у тому числі і дистанційного. Система може використовуватись не лише на стаціонарних комп’ютерах, а й на мобільних пристроях, що дає більшу доступність для користувачів.

Електронний журнал


Сервіс, який призначений для зручного введення, обробки і надання інформації про успішність студентів (відмітки, пропуски, коментарі викладачів тощо), а також іншої додаткової інформації. Завдяки роботі онлайн викладач завжди має доступ до цієї інформації.

Google Workspace for Education


Сервіс безкоштовних хмарних сервісів від Google для навчальних закладів. Активно використовується в коледжі для корпоративної електронної пошти, хмарного сховища матеріалів, активної взаємодії між співробітниками закладу та учасниками навчального процесу, дистанційного навчання і контролю отриманих знань.

Відео-конференції Zoom


Сервіс відео-конференцій з широкими можливостями організації та проведення онлайн занять, практичних тренінгів, зборів, нарад тощо.