Навчально-методична робота під час карантину

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), Глухівське медичне училище перейшло на дистанційну форму навчання. Для цього було розроблено положення про тимчасове дистанційне навчання у закладі.

Педагогічний колектив Глухівського медичного училища працював за допомогою системи дистанційного навчання MOODLE, Google Презентації (GooglePresentations),  ZOOM, месенджерів Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook та ін.), персональних комп’ютерів. Під час дистанційного навчання відбулись засідання педагогічної та методичної рад, засідання циклових комісій.

За допомогою платформи ZOOM було проведено 4 засідання методичної ради. На засіданнях розглядались питання, відповідно до плану роботи методичної ради, а також обговорювались важливі питання про організацію роботи закладу під час карантину, а саме:

 • Про виконання та внесення змін до індивідуальних планів викладачів в умовах карантину.
 • Про поповнення інформаційними матеріалами  дистанційної системи MOODLE.
 • Про підготовку до ЗНО в умовах дистанційного навчання
 • Про активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів за допомогою освітніх веб-ресурсів під час карантину.
 • Звіти голів ЦК.
 • Переваги та недоліки дистанційного навчання у медичному вузі.Здобутком навчального закладу в умовах карантину є опанування викладачами таких платформ як: ZOOM, Telegram, Google Презентації (GooglePresentations), месенджерів Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, дистанційної системи MOODLE, за допомогою якої відбулось не тільки активне розміщення викладачами навчальних матеріалів, реалізовано спілкування «студент-викладач», але й здійснювалось управління навчальним процесом.

Але досить проблемно якісно організувати дистанційне навчання для майбутніх медичних працівників, тому що навіть найсучасніші комп’ютерні технології не замінять майбутнім медикам «живої» практики, виконання практичних навичок та маніпуляцій під керівництвом викладачів.

Звіт про дистанційну роботу циклової комісії клінічних дисциплін хірургічного профілю під час карантину

У травні-червні було проведено 2 засідання циклової комісії клінічних дисциплін хірургічного профілю, на яких було розглянуто наступні питання:

 1. Методичні аспекти діяльності викладачів.
 2. Особливості організації занять під час карантину і дистанційного навчання.
 3. Внесення зміни до робочих програм дисциплін з метою оптимізації та перерозподілу дистанційної роботи.
 4.  Обговорення засобів контролю і комунікації зі студентами.
 5. Особливості проведення заліків та екзаменів дистанційно або синхронному порядку.
 6.  Аналіз позитивних і негативних сторін дистанційного навчання, методи контролю роботи студентів.
 7. Особливості організації теоретичних і практичних занять, рівень засвоєння практичних навичок.
 8. Тематика відеороликів, які застосовувались для демонстрації практичних навичок.
 9. Адаптування тематики заняття до дистанційної роботи.
 10.  Обмін досвідом роботи між викладачами в дистанційному режимі, а також аналіз труднощів, з якими зустрічались викладачі під час роботи в умовах карантину.

Звіт про дистанційну роботу циклової комісії клінічних дисциплін терапевтичного профілю під час карантину

Викладачі ЦК клінічних дисциплін терапевтичного профілю Глухівського медичного училища чітко визначили перелік тем, які студенти мали опанувати під час карантину, розробили завдання, надали студентам всю необхідну літературу, забезпечили проведення онлайн-консультацій, як групових, так і індивідуальних, а також, що надзвичайно важливо, — передбачили й поінформували студентів, яким чином буде здійснюватися контроль та перевірка виконаних завдань, дистанційно були проведені і іспити. Всього було проведено 3 засідання циклової комісії клінічних дисципліни хірургічного профілю. Дистанційне навчання здійснювалось не формально, а шляхом реальної навчальної роботи як студентів, так і викладачів з використанням системи управління електронними навчальними курсами на платформі Moodle,  за допомогою Zoom Video Communications, Telegram та Viber— мессенджерів або інших засобів спілкування.

Крім проведення занять, викладачі, маючи інші види педагогічного навантаження, здійснювали організаційну та методичну діяльність згідно індивідуального плану роботи викладача у період карантину.

Ми плануємо максимально проаналізувати і максимально використати набутий під час карантину досвід задля розширення дистанційних методів освітньої діяльності у подальшому, коли повернемося до аудиторного навчання.

Звіт про дистанційну роботу циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін під час карантину

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних  та соціально-економічних дисциплін на час карантину продовжила роботу за допомогою програмного забезпечення Zoom Video Communications. Відбулося 5 засідань з викладачами.

Викладачами циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних  та соціально-економічних дисциплін   використовувались такі методи:  перевірка рефератів та конспектів студентів, які надходили на Telegram, інтерактивні лекції, консультації у месенджері Viber, де створювалися групові чати, студенти надсилали свої виконані завдання у формі вкладених файлів, «скріншотів», фото виконання вправ в зошитах, онлайн – тестування, фоторепортажі, надсилання студентами відео  з читанням віршів напам’ять, виконання семестрових контрольних робіт у системі Moodle з обмеженням часу. Окрім того викладачами створювалися методичні матеріали для заповнення системи Moodle з метою подальшого  опрацювання їх студентами.

На засідання циклової комісії були підготовлені методичні доповіді: «Формування компетентності спілкування державною мовою  на заняттях з української мови», «Роль краєзнавчої роботи для активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях  з української літератури», «Формування комунікативної компетентності студентів при вивченні іноземної мови», «Роль предмету  громадянська освіта у формуванні соціальної та громадянської  компетентностей студентів», «Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях англійської мови як засіб розвитку творчого потенціалу студентів», «Педагогічний імідж та його взаємозв’язок з професійно-значущими якостями педагога», «Формування загальнокультурної та ціннісно-смислової компетентностей студентів на заняттях зарубіжної літератури», «Диференційований підхід на заняттях з фізкультури з урахуванням фізичної підготовленості та здоров`я студентів».

Особливу  увагу  було приділено питанню про якість знань студентів і шляхи її підвищення з предметів гуманітарного та соціально-економічного циклу в умовах дистанційного навчання.

Звіт про дистанційну роботу циклової комісії природничо-наукових дисциплін під час карантину

Під час дистанційного навчання, робота викладачів природничо-наукових дисциплін не обмежувалась організацією дистанційного навчання студентів за допомогою платформи Moodle. Використавши додаток Zoom, викладачі спілкувались між собою  з питань організації навчання та обміну досвідом. У квітні на засіданні циклової комісії було розглянуто матеріали для проведення екзаменів і заліків у літню сесію 2019-2020 н.р.,  а також викладач фізики та інформатики С.О. Троша поділився  досвідом розвитку критичного мислення студентів. На травневому засіданні  досвід запровадження дистанційного навчання  презентувала викладач математики О.В. Троша. Викладач О.В. Кудрявцев поділився досвідом організації  і дистанційного проведення екзамену з анатомії людини. На засіданні у червні було підбито підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік: заслухали звіт голови циклової комісії  Л.М. Шавші, звіти викладачів про виконання робочих програм, індивідуальних планів роботи і про методичну роботу.

Протягом карантину викладачі виявили активно працювали над удосконаленням педагогічної  майстерності. Викладачі  взяли участь у вебінарах «Онлайн-тести: варіанти завдань для ефективної взаємодії», і «Як організувати дистанційне узагальнення знань та підбити підсумки навчального року», «Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках природничого циклу» та  «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн-ресурсів». Викладачі взяли участь в інтернет-конференції «Інтернет-ресурси у навчальному процесі».

Отже, під час карантину викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін успішно опанували  дистанційні форми  роботи,  підвищили свій професійний рівень,  оволоділи новими методиками  відповідно до  вимог часу.

Підсумкове засідання педагогічної ради

30 червня 2020 року відбулося підсумкове засідання педагогічної ради, на якому були підведені підсумки навчального закладу за 2019-2020н.р. А саме:

 • Про роботу педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми у 2019-2020 н. р.
 • Звіт про виховну роботу у Глухівському медичному училищі – КЗСОР у 2019 – 2020 н. р.
 • Звіт про практичне навчання у Глухівському медичному училищі – КЗСОР у 2019 – 2020 н. р.
 • Про результати здачі ліцензійних іспитів Крок М студентами випускних курсів.
 • Про результати літньої екзаменаційно-залікової сесії.
 • Про готовність випускників до професійної діяльності.
 • Призначення іменної стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації за підсумками 2019-2020 навчального року.

Велику увагу приділено питанню про наслідки дистанційного навчання в училищі – переваги та недоліки. Психологом училища Химан Г.П. було проведено опитування педагогічних працівників про дистанційне навчання, яке мало на меті дослідити ситуацію з організацією дистанційного навчання, а також з’ясувати проблеми, що виникли у педагогів та здобувачів освіти. Також проведено діагностичне обстеження випускників про готовність до професійної діяльності.

На засіданні обговорювались питання про перспективні напрямки діяльності педагогічного колективу на наступний навчальний рік та  планування роботи закладу в умовах карантину.

Виховна робота під час карантину у Глухівському медичному училищі

1. Онлайн конкурс на кращу емблему до Дня здоров’я “Ми –здорове покоління” серед студентів ІІІ-IV курсів та серед студентів І-ІІ курсів.

2. Онлайн виховна година до День пам’яті про трагедію на Чорнобильській АЕС перегляд відеофільму «Чорнобильська катастрофа».

3. Онлайн вікторина “Що ти знаєш про Другу світову війну?” Переможиця вікторини – студентка ІІ-го курсу Сорокіна Анна.

4. Онлайн виставка робіт членів гуртка “Молодіжне дозвілля”.

5. Виховні онлайн заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Перегляд художніх фільмів “Хайтарма” та “Чужа молитва”.

6. Онлайн флешмоб до Дня матері та Дня сім’ї.

7. Онлайн флешмоб до Дня вишиванки “Вишиванка мого регіону”

8. Виховна онлайн година «Наш славетний земляк О.О. Бобров»

9. Виховний онлайн захід до Всесвітнього дня без тютюну. Перегляд відеофільмів та акція проти паління.

10. Онлайн фотомарафон до Дня захисту дітей.

11. Виховні заходи до Дня захисту навколишнього середовища. Екологічна акція “Почни з себе”.

12. Онлайн привітання з Днем медичного працівника членами студентського самоврядування та активною групою студентів медучилища.

13. Онлайн захід з нагоди випуску студентів 2020 року.