Медичне училище розпочало свою діяльність у 1932 році як медичний технікум з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів області медичними працівниками з фахів фельдшер та акушерка.

У 1935 році медичний технікум був перейменований у фельдшерсько-акушерську школу. До 1954 року існувало як школа з підготовки медичних сестер. У 1954 році школа була реорганізована в медичне училище з фельдшерським та медсестринським відділеннями.
Протягом усього часу існування навчальний заклад очолювали лікарі, талановиті організатори охорони здоров’я і мудрі керманичі. Кожен з них доклав чимало зусиль, власного здоров’я, розуму, таланту для становлення і розвитку навчального закладу й медичної освіти на Сумщині.

Першим організатором і директором технікуму був Мигдай С., студент другого курсу педінституту. Технікум готував фельдшерів, акушерок і медичних сестер. У передвоєнні роки технікум з багатьох показників займав перше місце серед медичних технікумів Сумської області. До 1938 року директорами технікуму були: Горох С.І., Скидоненко Н.Я., Браверман З.А.

У 1938 році директором технікуму було призначено Глущенко З.М., яка керувала училищем 28 років.

З 1967 року директором в училищі був лікар Рудяк В.О., людина цілеспрямована, наполеглива. Збільшення контингенту студентів викликало потребу в будівництві нового навчального корпусу. 13 жовтня 1970 року училище відсвяткувало новосілля.

У 1977 році директором училища стає Никитенко К.М., який приділяв велику увагу залученню на постійну роботу до училища лікарів. Це позитивно вплинуло на якість практичної підготовки спеціалістів.
В 1996 році училище очолює Кузнецов В.Г. Значну увагу він приділяє розширенню та зміцненню матеріально-технічної бази училища.

З 2011 року медичне училище очолює Лях А.П., який приділяє значну увагу покращенню матеріально-технічної бази закладу, покращенню виховної роботи серед студентів.

За більш ніж 75 років підготовлено близько 8 тис. медичних працівників середньої ланки. Наші колишні випускники – висококваліфіковані спеціалісти, відомі не тільки в місті, а й за його межами, які з подякою і повагою згадують училище, своїх наставників.