Пропонуємо роботу

Вишгородська центральна районна лікарня


Адміністрація комунального некомерційного підприємства “Вишгородська центральна районна лікарня» Вишгородської районної ради запрошує на роботу випускників Вашого навчального закладу для роботи в стаціонарних відділеннях, поліклінічному відділенні, клініко-діагностичній лабораторії та інших підрозділах за спеціальностями «сестринська справа», «лабораторна діагностика»:

 • Сестра медична стаціонару
 • Сестра медична операційна
 • Сестра медична поліклініки
 • Лаборант

Подальше профільне навчання

Національний фармацевтичний
університет (м. Харків)


Національний фармацевтичний університет – осередок галузевої вітчизняної науки та освіти, що об’єднує в дружне студентське співтовариство 18 тисяч студентів не лише з усіх куточків нашої країни, а й держав ближнього та дальнього зарубіжжя.

Перелік профільних спеціальностей:

 • 224 Технології медичної діагностики та лікування
 • 226 Фармація
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія

Шановні вступики, запрошуємо вас до діалогу.

Медичний інститут
Сумського Державного Університету


Медичний інститут (раніше медичний факультет СумДУ) — вищий навчальний заклад медичного спрямування, структурний підрозділ Сумського державного університету.

Перелік профільних спеціальностей:

 • 221 Стоматологія
 • 222 Медицина
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 228 Педіатрія
 • 229 Громадське здоров’я

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця (м. Київ)


Національний медичний університет імені О. О. Богомольця — один із найстаріших вищих медичних навчальних закладів України, що розташований у м. Києві.

Перелік профільних спеціальностей:

 • 221 Стоматологія
 • 222 Медицина
 • 225 Медична психологія
 • 226 Фармація, промислова фармація
 • 228 Педіатрія
 • 229 Громадське здоров’я

Київський медичний університет


ПВНЗ «Київський медичний університет» у 2021 році пропонує вступ на другий курс на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

 • 221 Стоматологія
 • 222 Медицина
Посилання на довідник абітурієнта 2021:

Харківський національний
медичний університет


Університет має комплекс сучасних споруд для проведення навчального процесу та 5 гуртожитків. Всі суб’єкти навчання на додипломному та післядипломному етапах навчання на 100 % забезпечені гуртожитком. До складу університету входять 67 кафедр. Кафедри обладнані сучасними аудиторіями і мають всі можливості для якісної підготовки студентів.

Перелік профільних спеціальностей:

 • 221 Стоматологія
 • 222 Медицина
 • 223 Медсестринство
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 228 Педіатрія
 • 229 Громадське здоров’я

Українська медична
стоматологічна академія (м. Полтава)


Академія є провідним спеціалізованим закладом з підготовки лікарів з досвідченим і потужним кадровим потенціалом. Академія проводить підготовку спеціалістів більш, ніж для 38 країн світу. На сьогоднішній день в академії навчається понад 4400 студентів.

Перелік профільних спеціальностей:

  • 221 Стоматологія
  • 222 Медицина
  • 223 Медсестринство (Парамедик, сестринська справа)
  • 228 Педіатрія
  • 229 Громадське здоров’я

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка


Покликання університету полягає у підготовці висококваліфікованого, творчого, незалежного, конкурентоспроможного, професійно-компетентного, зрілого, знаючого, духовно багатого, ідейно і морально високого фахівця.

Перелік профільних спеціальностей:

 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 229 Громадське здоров’я