Вітаємо!

Комунальний заклад Сумської обласної Ради “Глухівський фаховий медичний коледж” є закладом фахової передвищої освіти, який проводить підготовку спеціалістів за денною формою навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової і повної загальної середньої освіти зі спеціалізацій: Сестринська справа, Лікувальна справа.

Aliis inserviendo ipse consumor.
Згораючи сам – світи іншим!

— Hippocrates

Останні публікації