Виховує все: люди, речі, явища,
але насамперед і найбільше – люди.
З них на першому місці – батьки і педагоги.
А.С. Макаренко

Головною метою методичного об’єднання класних керівників Глухівського фахового медичного коледжу є виховання особистості студента, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естутичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Виховна робота класних керівників базується на таких основних принципах:

 • науковість;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • добровільність.

Керівники навчальних груп планують свою роботу з урахуванням актуальних завдань виховання, плану роботи коледжу, конкретності, розумної насиченості, акценту на інтереси студентів, поєднання словесних, наочних, практичних форм і методів виховання, відповідності їх до вікових особливостей та рівня вихованості студентів, урахування ювілейних і суспільно-політичних дат, подій у житті країни, єдності педагогічного керівництва й самостійності студентського колективу.

Методична проблема методичного об’єднання класних керівників: “Формування у студентів національно-патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови традицій на основі виховання цінністного ставлення до держави та суспільства”.

Перед методичним об’єднанням класних керівників груп поставлено три основні проблеми:

 • допомогти усім класним керівникам оволодіти необхідними знаннями, методами для організації виховної роботи в групі;
 • вивчати, узагальнювати і поширювати кращий досвід виховної роботи коледжу;
 • вивчати і запроваджувати нові технології навчання.

Члени методоб’єднання класних керівників

з/п П.І.Б. Група Освіта Пед. стаж Кат. Фото
1. Горова Ірина Павлівна 3-А ф/в вища, Курський державний педагогічний інститут 40 вища
2. Тюльпа Ольга Володимирівна 4-А с/в, ф/в вища, Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка 14 вища
3. Химан Галина Петрівна 31-А ф/в, с/в вища, Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка,    СОІППО 12 І
4. Троша Сергій Олексійович 3-А с/в вища, Сумський деражвний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 32 вища

 

ДЕСЯТЬ ПОРАД КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ
(зі «100 порад учителеві» В.О.Сухомлинського)

Пам’ятайте:

 • ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, — з людиною. Місія навчального закладу боротися за людину;
 • об’єкт нашої праці — найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується, — розум, почуття, воля, переконаність, самосвідомість;
 • виховувати людину — це передусім Знати її душу, бачити та відчувати її індивідуальний світ. Справжнє виховання — це самовиховання;
 • немає в дитини нічого такого, що вимагало б від педагога жорстокості. Не давайте прорости в своїй душі насінню зневіри в людину, підозріливості;
 • немає якихось єдиних для всіх студентів передумов успіхів у навчанні. І саме поняття успіхи у навчанні —- річ відносна: для одного високий рівень, для іншого й середній рівень — велике досягнення;
 • успіх у навчанні — це стежка, що веде до того куточка дитячого серця, в якому горить вогник бажання бути гарним. Бережіть цю стежку і цей вогник;
 • слово — могутній борець за людську душу. Створюйте інтелектуальний фон для запам’ятовування, заучування, збереження в пам’яті програмного матеріалу. Дитина стає байдужою, несприйнятливою до слова, якщо слово не живе в її душі як засіб творчості, якщо вона тільки заучує чужі думки, і не творить своїх та не виражає їх словами. Бійтесь байдужості, бійтеся згаслого погляду дитини! Навчіть її активно, пристрасно ставитися до слова;
 • спонукайте студентів до читання — найважливішого рятівного засобу для успішного навчання. Ніяке захоплення не принесе користі, якщо воно не зачіпає думки, душі, серця. Перше захоплення — це має бути захоплення книжкою;
 • доброзичливість, розумна доброта — ось що має бути атмосферою життя студентського колективу, головним тонусом взаємовідносин викладачів та студентів. Якщо ви навчили свого вихованця відчувати людину серцем, ваша доброзичливість здатна творити чудеса;
 • уміння володіти собою, тримати себе в руках — одне з найбільш необхідних умінь, від якого залежать і успіх діяльності педагога, і його здоров’я!