Комунальний заклад Сумської обласної Ради “Глухівський фаховий медичний коледж” є навчальним закладом фахової передвищої освіти, який проводить підготовку спеціалістів за денною формою навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової і повної загальної середньої освіти зі спеціалізацій: Сестринська справа, Лікувальна справа.

В коледжі створені всі умови для навчання, відпочинку і особистісного розвитку студентів: повноцінний навчально-виховний процес здійснюється талановитим, творчим колективом викладачів та відбувається у 24 сучасно обладнаних кабінетах та лабораторіях, 2-х комп’ютерних класах, оснащених технікою нового покоління, з виходом до мережі Інтернет, відеокласах.

Освітній процес проводиться українською мовою (Наказ).

Всі навчальні кабінети для проведення теоретичних і практичних занять оснащені необхідним устаткуванням, медичним обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за хворими, технічними засобами навчання. Крім того усі кабінети доклінічної практики комп’ютеризовані.

До послуг студентів та викладачів сучасна комп’ютерна техніка, що дає можливість створювати власними силами нові навчальні відеофільми, комп`ютерні програми, навчальні посібники, методичні матеріали, працювати над різноманітними освітніми проектами.

Фаховий медичний коледж має власну розвинену спортивну базу, яка включає в себе: спортивну залу площею 150 м2, спортивні майданчики для волейболу, баскетболу, тренажерну кімнату в гуртожитку та тренажерний зал. Працюють різні спортивні секції: баскетбольна, волейбольна, настільного тенісу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики.

У коледжі функціонує актова зала на 200 посадових місць, яка оснащена музичним обладнанням і використовується для організації дозвілля та формування гармонійного розвитку студентів.

Поруч з навчальним корпусом розташований гуртожиток, який повністю відповідає сучасним вимогам. Іногородні студенти забезпечені ним на 100%. Гуртожиток розрахований на 232 місця, тут створено всі умови для проживання і підготовки до занять, є кімната самопідготовки, бібліотека, яка обладнана комп`ютерною технікою, підключеною до мережі Інтернет, телевізійна кімната, кімнати побуту.

До послуг студентів – бібліотека з читальною залою на 30 місць та книжковим фондом близько 17 тис. примірників. Бібліотека коледжу підтримує ділові зв`язки з обласною науково-медичною бібліотекою, з бібліотеками міста, медичних коледжів області. Книжковий фонд бібліотеки постійно поповнюється.

Пріоритетне значення у змісті підготовки молодих спеціалістів займає практичне навчання. Виробнича та переддипломна практики студентів проводиться на базах, які розміщені поруч з навчальним корпусом медичного коледжу.

Адміністрацією, педагогічним колективом коледжу проводиться належна робота з питань випуску, працевлаштування та адаптації випускників. З Центральними районними лікарнями Сумської області укладені договори на підготовку фахівців. У відповідності з цим здійснюється розподіл випускників на роботу за участю представників Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації та головних лікарів.

Працевлаштування випускників – 100%.

Багато з них продовжує своє навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, працюють завідувачами відділень та лікарями, викладачами у стінах рідного коледжу, медичними сестрами, фельдшерами швидкої допомоги, чесно і сумлінно виконуючи свій професійний обов’язок, примножуючи славу рідної alma mater.