• 22 БЕР 17
  Місячник циклової комісії природничо-наукових дисциплін

  Місячник циклової комісії природничо-наукових дисциплін

  Сучасній молоді для успішного оволодіння обраною професією необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки.

  Викладачі циклової комісії природничо-наукових дисциплін (голова ЦК Шавша Л.М.) моделюють таку систему навчання і позааудиторної діяльності, яка формувала б у студентів ініціативність, творчість, мобільність, гнучкість, динамізм, комунікативність, здатність та бажання самостійно здобувати знання, активізувала б пізнавальну діяльність студентів.

  Саме з метою формування цих якостей, професійних і загальних компетентностей студентів, викладачами циклової комісії були проведені заходи згідно плану:

  Заплановані заходи, заняття, конкурси, усні журнали пройшли на високому рівні, викликали інтерес студентів, стали основою подальшого позитивного відношення до навчання.

  О.В. Троша

Поділитися публікацією