• 18 ГРУ 17

  Обласний методичний семінар

  14 грудня 2017 року Глухівським медичним училищем-КЗСОР було проведено обласний методичний семінар ВМНЗ І-ІІ р.а. Сумської обл. в режимі on-line.

  Тема: «Формування професійних і загальних компетентностей майбутніх медичних спеціалістів під час занять та позааудиторних заходів».

  З вітальним словом до учасників семінару звернулась директор Глухівського медичного училища-КЗСОР Коняєва Г.І., підкресливши що тема семінару є актуальною, так як компетентність характеризує і визначає рівень професіоналізму особистості, а її досягнення відбуваються через здобуття необхідних компетенцій, що складають мету професійної підготовки фахівця.

  У своєму виступі директор Сумського базового медичного коледжу Кононов О.В. підкреслив необхідність та важливість спілкування між колегами медичних училищ області, побажав плідної співпраці учасникам семінару.

  Завідуюча навчально-методичного кабінету Глухівського медичного училища – КЗСОР Троша О.В. зазначила, що дидактичні процеси в рамках компетентнісного підходу дозволяють відвищити ефективність навчального процесу. Сучасна людина повинна володіти не тільки знаннями, вміннями, навичками, а і особистісними якостями: гнучкістю мислення, адаптованістю в сучасному суспільстві, вмінням аналізувати існуючу ситуацію, активністю у соціокультурній діяльності, самостійністю і відповідальністю у прийнятті рішень, здатністю навчатись упродовж усього життя. Одним із шляхів формування цих якостей є компетентнісний підхід. Як це зробити на практиці під час занять та позааудиторних заходів було продемонстровано викладачами училища: Коробковою І.П., Рябченко В.М. та Тюльпою О.В.

  У програмі семінару розглядались питання:

  1. Обговорення семінару відтворення теоретичних знань з елементами проблемності у формі конкурсу. Дисципліна «Основи філософських знань». Тема: «З історії розвитку світової філософської думки». 3 курс, спеціалізація «Лікувальна справа». Викладач: Коробкова І.П.;
  2. Обговорення позааудиторного заходу з української літератури. Тема: « В кожного народу є своя святиня, а для українців  – вишита хустина.». 1 курс,  спеціалізація «Лікувальна справа». 3 курс, спеціалізація «Сестринська справа». Викладач: Тюльпа О.В.;
  3. Обговорення відкритого лекційного заняття. Дисципліна «Неврологія». Тема: « Порушення мозкового кровообігу». 3 курс, спеціалізація «Лікувальна справа». Викладач: Рябченко В.М.

  Колеги з медичних училищ Сумської області мали можливість попередньо переглянути відеозаписи занять, а згодом за допомогою Skype-зв’язку обговорити їх під час семінару. Під час своїх виступів колеги з Лебединського, Сумського, Шосткинського, Конотопського медичних училищ відзначили високий рівень проведених занять, заходів, володіння викладачами Глухівського медичного училища – КЗСОР ефективними методами навчання, що є запорукою забезпечення розвитку пізнавальної самостійності, творчих здібностей, формування професійних і загальних компетентностей майбутніх медичних спеціалістів.

  Дякуємо викладачам училища: Коробковій І.П., Рябченко В.М. та Тюльпі О.В., колегам ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації Сумської області за участь у семінарі і співпрацю.

  Троша О.В.

Поділитися публікацією