• 17 ЛИС 23
  16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності.

  16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності.

  Мiжнародний день толерантностi був проголошений ЮНЕСКО в листопадi 1995 р. та вiдзначаеться 16 листопада щорiчно. Саме в цей день було прийнято Декларацiю принципiв терпимостi.

  Поняття “толерантнiсть” – сьогоднi одне з найпопулярнiших, найуживанiших у свiтi. Воно все частiше з’являеться в нашiй лексицi. Воно як пароль, який свiдчить про належнiсть його носiя до кола людей з сучасними поглядами на життя та мiжособистiснi стосунки.

  Толерантність – це повага до людської індивідуальності, визнання основоположних прав і свобод людини та громадянина, прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та форм самовираження.

  У КЗСОР “Глухівський фаховий медичний коледж ” пройшов день толерантностi

  З учасниками освітнього процесу було проведене тренінгове заняття «Толерантність», були виготовлені колажі, тематичні малюки та презентації.

Поділитися публікацією