• 18 КВІ 18
    Усний журнал «Цікаві сторінки становлення наукової психології»

    Усний журнал «Цікаві сторінки становлення наукової психології»

    На сучасному етапі розвитку освіти, вивчення медичної психології  є актуальним і  спрямованим  на збагачення і поглиблення психологічних знань майбутніх  медичних  працівників, підвищення рівня їх психологічної та професійної компетентності.

    Вивчення психології  розвиває аналітико-синтетичне мислення студентів, так як дає уявлення не тільки про сучасне психологічне знання, а й показує процес його зародження і розвитку в історії науки. Це дозволяє більш глибоко і адекватно усвідомити психологічні явища і концепції, які їх пояснюють.

Поділитися публікацією