• 04 БЕР 19
  Методичний марафон продовжується

  Методичний марафон продовжується

    «Найдосвідченіший педагог
  ніколи не повинен спинятися на досягнутому,
  бо якщо нема руху вперед,
  то неминуче починається відставання» 

  В. О. Сухомлинський

         Сучасній молоді для успішного оволодівання обраною професією необхідний високий рівень професійної  підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії клінічних дисциплін терапевтичного профілю. Гарною традицією в нашому училищі є проведення тижнів циклових комісій, що є однією з форм урізноманітнення роботи в навчальному закладі. Не виключенням є і цей навчальний рік.

      З 18 по 28 лютого  2019 року в Глухівському медичному училищі-КЗСОР проводився вже традиційний тиждень циклової комісії клінічних дисциплін терапевтичного профілю. Робота тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності викладачів і студентів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку студентів.

  ПЛАН
  проведення тижня циклової комісії
  клінічних дисциплін терапевтичного профілю

  Провідна роль в організації тижня належала викладачам, але його особливістю було широке залучення студенів різних груп училища.

      Циклова комісія розпочала роботу на відкритому лекційному занятті у групі 3А курсу ф/в з теми: «Лептоспіроз» викладача дисципліни «Інфектологія», спеціаліста вищої категорії  Ляха А.П., який зумів зацікавити студентів, використавши іноваційні технології в плані формування здатності до виявлення, постановки та вирішення проблем.

     Наступним було показове практичнее заняття з дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка» у групі 2А курсу ф/в на тему: «Внутрішньовенні інʼєкції. Взяття крові  з вени». Викладач-спеціаліст Пилипенко Н.В. під час заняття використала різноманітні методичні прийоми, які допомогли краще засвоїти матеріал.

    Викладач дисципліни «Основи медсестринства» Литвинець Ж.В. провела показове практичнее заняття у групі 2 курсу с/в  на тему: «Підшкірні інʼєкції», застосувала новітні технології, що розвивають у студентів уміння мислити, робити висновки.

     Дуже цікавим був позааудиторний захід у формі усного журналу на тему: «Геніальність та божевілля поруч», який разом із студентами 4 с/в підготувала викладач дисципліни «Психіатрія та наркологія», спеціалість вищої категорії  Рябченко В.М. Науковість, емоційність заходу показали, що викладач приділяє велику увагу розвитку активної пізнавальної діяльністі студентів.

     Активне та ініціативне студентство 2А та 11Б курсу спеціальності «Лікувальна справа» змагалося за звання кращого знавця дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», виконуючи завдання олімпіади. Організатором і відповідальним за проведення олімпіади була викладач дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», спеціаліст вищої категорії Литвинець О.М.

      Голова та викладачі циклової комісії відзначили важливість проведених такого виду заходів, висловили побажання продовжувати щорічну традицію презентування навчально-методичної діяльності циклової комісії, акцентували на важливості спрямування навчально-виховного процесу на активну взаємодію з практичною медициною та формування стійкого інтересу студентів-медиків до майбутньої професійної діяльності в умовах реформування практичної медицини.

  Голова ЦК клінічних дисциплін терапевтичного профілю Дмитренко Н.О.

Поділитися публікацією