• 20 ВЕР 22
    Місячник безпеки життєдіяльності

    Місячник безпеки життєдіяльності

    Проблема безпечної життєдіяльності людини з кожним роком стає все більш актуальною. Основною причиною загрозливого становища є незнання чи нехтування елементарними правилами безпеки, недостатня iнформованiсть щодо поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, вiдсутнiсть практичних умінь та навичок самодопомоги. Саме тому в Глухівському фаховому медичному коледжі в групах 3 курсах фельдшерського та сестринського відділень  було проведено виховну годину  з теми: «Надзвичайні ситуації техногенного походження». Обговорили такі питання: наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, дії при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Поділитися публікацією